Har din virksomhed brug for hjælp til at få et økonomisk overblik?

Er din virksomhed landet et sted, hvor det vil være oplagt at få en sparring om økonomien, og virksomhedens generelle tilstand?

Der er masser af aktuelle muligheder, som kan hjælpe dig med at navigere din virksomhed igennem krisen. Du kan starte hos os med at få et "økonomisk sundhedstjek".

Et økonomisk sundhedstjek af din virksomhed er for dig som virksomhedsejer, der gerne vil have et nyt syn på din virksomheds økonomi. En generel gennemgang af, hvordan det ser ud, hvad du har styr på, og hvad der evt. skal sættes fokus på.     

Vi vil via en tjekliste stille skarpt på:

  1. Har du styr på dit likviditetsbudget, driftsbudget, nulpunktsbudget? 
  2. Laver du årlige budgetter?
  3. Hvorfor skal du lave et budget?
  4. Hvordan er sparring med din finansielle rådgiver (bank, bogholder, revisor andet)?
  5. Hvilke muligheder er der ift. budgetter, og har du de rette digitale redskaber?
  6. Har du styr på de nye krav ift. regnskab? 
  7. Arbejder du med mål og tid? 

Hvad sker der efter denne tjekliste?

Hvad får du ud af det? Du får afklaret, hvad økonomistyring er for en størrelse, og hvordan du får en stærkere forretning? Du får en konkret handlingsplan for din virksomhed, som du kan arbejde videre med - hvor er dine udfordringer?

Du får minimum 2 møder med os! 

Ligesom vi forventer at du engagerer dig, og kommer med indspark, som gør at din virksomhed kommer videre, så engagerer vi vores tid i at få din virksomhed videre. Og derfor vil det altid som minimum være 2 møder – varighed er ikke et fokus for os – det er, hvad vi kan rykke på den tid vi har sammen.     

Thomas Nielsen

Vil du have lokal sparring? 

Tag fat i Thomas 
Mobil: 41 77 72 51
 

Monsido statistik