Hvordan kommer din virksomhed videre med digitalisering?

Bliv klogere på digitalisering og, hvordan Business Rebild kan hjælpe dig med at digitalisere din virksomhed!

Det overordnede mål med en digitaliseringsproces er altid en styrkelse af virksomheden. De konkrete aktiviteter og det konkrete udbytte kan variere fra virksomhed til virksomhed. Mange virksomheder fokuserer bl.a. på:

  1. En data-drevet styrkelse af forretningen - med digitalisering følger data 
  2. Dokumentation af processer
  3. Skabelse af ny værdi til virksomheden 
  4. Frigørelse af ressourcer til nye opgaver 
  5. Øget kvalitet af arbejde og produkter 

Konkret tips til at komme rigtigt i gang

Digitalisering kan potentielt kan have indflydelse på mange funktioner og aktiviteter i en virksomhed. Derfor kan digitaliseringsprojekter også blive komplekse og tunge i både tid og omkostninger. "Hemmeligheden" bag succesfuld digitalisering er at tackle udfordringerne i den rigtige rækkefølge...

  1. Pluk de lavest hængende frugter først 

  2. Digitaliser hvor det er enkelt og mindre omkostningstungt 

  3. Når organisationen har fået udbytte af processen, kigger man på at tackle næste udfordring.

Thomas Nielsen

Vil du vide mere? 

Kontakt: Thomas Nielsen 
Mobil: 41 77 72 51

Sikkerhedslås og computer

Vil du være en del af en ERFA gruppe med fokus på digitalisering og IT-sikkerhed? 

En ny erfa-gruppe med fokus på digitalisering og IT-sikkerhed samler en række lokale virksomheder med fælles udfordringer omkring samme bord. Du kan komme med!  

Monsido statistik