Hvordan kommer din virksomhed videre med digitalisering?

Bliv klogere på digitalisering og, hvordan Business Rebild kan hjælpe dig med at digitalisere din virksomhed!

Det overordnede mål med en digitaliseringsproces er altid en styrkelse af virksomheden. De konkrete aktiviteter og det konkrete udbytte kan variere fra virksomhed til virksomhed. Mange virksomheder fokuserer bl.a. på:

  1. En data-drevet styrkelse af forretningen - med digitalisering følger data 
  2. Dokumentation af processer
  3. Skabelse af ny værdi til virksomheden 
  4. Frigørelse af ressourcer til nye opgaver 
  5. Øget kvalitet af arbejde og produkter 

Konkret tips til at komme rigtigt i gang

Digitalisering kan potentielt kan have indflydelse på mange funktioner og aktiviteter i en virksomhed. Derfor kan digitaliseringsprojekter også blive komplekse og tunge i både tid og omkostninger. "Hemmeligheden" bag succesfuld digitalisering er at tackle udfordringerne i den rigtige rækkefølge...

  1. Pluk de lavest hængende frugter først 

  2. Digitaliser hvor det er enkelt og mindre omkostningstungt 

  3. Når organisationen har fået udbytte af processen, kigger man på at tackle næste udfordring.

Monsido statistik