Èn af Danmarks første digitale psykologer

Birgitte Sølvstein er en psykolog ulig andre. Af hensyn til sit familieliv, blev hun drevet til at tænke i alternative baner, hvad angik karrieren. I 2016 kastede hun sig ud i det digitale eventyr, og nu lever Birgitte udelukkende af sit efterhånden omfattende online univers.

Skrevet af Maja Sjørslev Petersen

Med en kop nybrygget kaffe i hånden, sidder jeg i Birgittes hjem, der grænser op til skoven i udkanten af Skørping. På den anden side af spisebordet ligger hendes computer. Birgitte fortæller, at hun forinden vores møde lige har optaget en episode til sin podcast. Hendes hjem er nemlig blevet hendes arbejdsplads. Det kræver ikke mere, når virksomhedsstaben er lille.

- Jeg er primært mig selv, og så har jeg min assistent, Maja, som er studentermedhjælper og arbejder på deltid. Derudover har jeg et lille hold freelancers tilknyttet, som jeg betaler på time-basis. Dette hold inkluderer blandt andet en webdesigner og et par stykker, der står for annoncering samt e-mail-kampagner.

Birgitte er uddannet psykolog og havde førhen en helt traditionel psykologkarriere, hvor hun arbejd­ede i en praksis med sideløbende konsulentopgaver og supervision. Med et ønske om en mere fleksibel arbejdstid for at tilgodese sin families behov, blev Birgitte selvstændig psykolog, men heller ikke den vej gav mening for familien.

- Jeg har en søn med et handicap og en kronisk sygdom, og efterhånden som årene gik, blev det blev klart for os, at vi var nødt til at indrette vores arbejdsliv anderledes. Det blev tydeligt for mig, at jeg måtte droppe mit arbejdsliv, som jeg kendte det, og i stedet skabe noget hjemmefra.

Med familien som den ultimative drivkraft, gik Birgitte i tænkeboksen. Ud fra hendes mangeårige erfaring med at arbejde med stress- og ang­stramte, kunne Birgitte se et uopfyldt behov på markedet. Det blev startskuddet til hendes online virksomhed.

- Jeg besluttede mig for at lave et online-baseret forløb for stressramte. Jeg kunne se et behov for sådan et format, da det er svært at møde op til selv en psykologsamtale, hvis man er alvorligt ramt af stress. Der var brug for noget mere overskuelig hjælp, der kunne tages hjemmefra.

AT STARTE HELT FRA NUL

Spørgsmålet var nu, hvordan denne idé skulle gribes an. Selvom det var en ny og fremmed verden, satte Birgitte sig for at opbygge en platform totalt fra bunden. Det hårde arbejde har i den grad betalt sig.

- For at få dette forløb ud til nogle mennesker, måtte jeg opbygge en platform. Udfordringen var, at jeg ikke vidste noget som helst om den slags. Jeg fandt dog ud af, at en blog kunne være en god idé. Jeg begyndte derfor at skrive nogle blogindlæg og i samme anledning få opbygget en e-mail-liste for at skaffe trafik til min hjemmeside. Siden har det udviklet sig i sådan en grad, at jeg for to år siden stoppede at have klienter ved siden af. Nu lever jeg faktisk af mine forløb oveni min blog og podcast, hvor alting kredser om stress og angst.

Det var en vaskeægte learn-by-doing-proces, hvor Birgitte selv måtte smøge ærmerne op og tage fat, hvis drømmen skulle blive en realitet.

- Jeg havde idéen til selve produktet, men derfra og så til faktisk at udvikle det havde jeg ingen idé om. Derfor måtte jeg bruge en del tid på at lære om det. Jeg tog blandt andet et par kurser omhandlende digitale produkter og online markedsføring.

Som inspiration kiggede Birgitte mod USA, som var meget længere henne på området. Her fandt hun den inspiration, som hun opbyggede sin platform ud fra.

- Jeg tog selv et par amerikanske online forløb, der lignende dét, jeg ønskede at skabe. Jeg endte med at lære en del af en række amerikanske eksperter. Det gav mig en idé i forhold til, hvordan jeg skulle bygge mit eget op – blandt andet at starte en blog og få en e-mail-liste.

Selvom opstarten bød på en stejl læringskurve, er Birgitte nu taknemmelig for at have givet sig i kast med tingene selv.

- Det var en meget stor udfordring. Jeg havde ingen penge, så jeg lavede stort set hele min egen hjemmeside. Samtidig skrev og produc­erede jeg alting selv. Der var mange ting, som jeg ikke kunne finde ud af, og flere gange var jeg lige ved at opgive. Men i dag er jeg glad for at have lært alle tingene fra bunden af. Selvom jeg nu har midlerne til at betale folk til at gøre det, har jeg stadig selv en forståelse for det.

ET UNIVERS MED BÅDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

Det var ikke kun de praktiske ting, der udfor­drede Birgitte. Eftersom sådan en platform var en helt ny måde at være psykolog på, var hun bekymret for, hvordan formatet ville påvirke hendes faglige identitet som psykolog.

- Jeg var meget optaget af at skabe noget i ordentlig kvalitet, der faktisk hjalp andre. Jeg var imidlertid også lidt bekymret for, om det ville blive anset som overfladisk. Det bunder måske ud i, at jeg delvist selv anså digitale medier som værende overfladiske. Jeg måtte derfor arbejde med, hvordan jeg kunne udvikle mine produkter, så kvaliteten levede op til mine krav.

Efterhånden som platformen fik vokseværk, kunne Birgitte se de mange muligheder i denne måde at drive en virksomhed på. Med en større rækkevidde, kommer hjælpen nemlig nemmere ud til dem, der har brug for den.

- Det er gået op for mig, hvor langt jeg kan nå ud med en online platform. Når jeg eksempelvis afholder mine gratis online foredrag, kan der sagtens være 2500 tilmeldinger. Hvis jeg skulle lave et rigtigt foredrag, ville det være svært at finde lokaler til så mange. Min podcast har også en stor lytterskare, og det ville aldrig blive det samme, hvis jeg skulle stille mig ned på det lokale bibliotek eller lignende. På den måde er der klart nogle muligheder i det online univers. Derudover synes jeg, at mine forløb har en pris, hvor mange flere kan være med end hvis jeg skulle være til stede fysisk og bruge al den tid.

Noget af dét, der har vist sig at være en geni-streg for virksomheden, er Birgittes formidling gennem bloggen og podcasten. Potcasten er blevet meget populære, hvilket Birgitte selv tilskriver sin vedholdenhed.

- Det var én af de ting, som jeg var heldig at få forklaret i starten – nemlig, at det tager sin tid at opbygge sådan en platform. Der findes ikke en magisk formel, hvor det lykkes på ingen tid. Derfor har min tilgang været at bygge det op stille og roligt med et enkelt blogindlæg ad gangen. Jeg har bare været meget vedholdende. Jeg bruger mindre tid på bloggen og min podcast i dag, men de udgør stadig cirka 30 % af min tid. Jeg tjener ikke penge på det, men det koster næsten heller ingenting i forhold til betalt markedsføring. I stedet er det en investering af min tid.

VILD VÆKST AVLER DRØMME

Siden Birgittes opstart af forløb, er tilslutningen kun vokset. For hvert år har hun oplevet flere og flere deltagere – noget som måske er et produkt af coronaepidemien.

- Jeg fornemmer selv, at der var ekstra mange deltagere under corona. Dels fordi online forløb blev mere almindelige, men dels også fordi lige netop stress og angst desværre voksede hos mange under corona. Efterfølgende har jeg ikke oplevet en nedgang, men samtidig har frem-gangen ikke været lige så stor som de tidligere år, hvor jeg nærmest har fordoblet deltagertallene hver gang. Men sådan en udvikling kunne jo heller ikke blive ved.

Om de nuværende kriser kommer til at påvirke deltagerantallet, vides ikke endnu. Men Birgittes mavefornemmelse peger på, at behovet for hjælp med stress og angst desværre vil vokse.

- Jeg har endnu ikke mærket til de aktuelle kriser med krisen i Ukraine og inflation, men det vil vise sig. Hvis vi rammer ind i en længerevarende recession, kan jeg ikke forestille mig andet end, at det vil kunne mærkes på deltagertallene. Mange mennesker kæmper med stress og angst, og det bliver i hvert fald ikke bedre under en sam­fundskrise.

Heldigvis er hjælpen at hente hos Birgitte, som har en masse ambitioner for virksomhedens fremtidige udvikling. Derfor har hun nu søgt midler fra Nextstep for at få hjælp hertil.

- Jeg har specifikt søgt hjælp til strategi og til at få sorteret i alle mine idéer. Mine ambitioner handler meget om at komme langt ud, så folk kan få den viden og information, som de har brug for – også gratis. Det er meget meningsfuldt for mig at skabe en platform, der er tilgængelig for alle. Jo større min platform bliver, jo bedre fungerer min virksomhed også. Det handler derfor om at få kortlagt alle mine idéer, så jeg bedre kan sortere i dem, der har potentiale.

Nogle af de helt konkrete ambitioner er blandt andet få etableret et lille og fast team samt udvikle indhold på engelsk.

Jeg vil gerne opnå klarhed over, hvordan jeg skal gribe en eventuel udvidelse af mit team an. Derudover vil jeg utroligt gerne sigte mod udlan­det. Jeg har en bachelorgrad i engelsk og har boet i udlandet, så det kribler i mig at opbygge en international platform. Men det er en kæmpe ting i sig selv, og jeg ved ingenting om det. Derfor vil jeg gerne afsøge, om det overhovedet er realis­tisk – og i så fald, hvor går jeg hen, og hvem kan jeg spørge.

BEGRÆNSET AF SIG SELV

Den store forhindring i Birgittes ambitioner er hendes egen kompromisløshed med sin tid. Det vigtigste for Birgitte er at holde virksomheden så enkel som mulig, så hendes arbejdstid ikke overstiger 30 timer om ugen.

- Jeg vil gerne holde mine ambitioner enkle, for jeg er ikke interesseret i en større virksomhed med et kæmpe hold af medarbejdere under mig. Det har været en stor udfordring for mig fordi jeg siger nej til så meget hele tiden. Både til andre, men især til mig selv, fordi jeg har så mange idéer. Det vigtigste for mig er nemlig, at mit arbejde passer ind i min familie – ikke omvendt. Det handler derfor først og fremmest om, hvordan jeg kan være mest muligt effektiv i den tid, som jeg vil stille til rådighed for mig selv.

Familien er i høj grad dét, der driver Birgitte. Det gjorde sig gældende dengang hun sprang ud i eventyret med sin online virksomhed, og det gør sig også gældende nu, hvor virksomheden skal holdes i gang.

- For mig handler det ikke bare om at drive en succesfuld virksomhed i sig selv, men sim­pelthen fordi jeg gerne vil sikre mine børn. Jeg er meget bevidst om, at jeg gerne vil have økon­omisk succes for at være sikker på, at især min søn har noget at falde tilbage på. Det var også medvirkende til, at jeg ikke gav op i starten, når tingene blev svære. Havde situationen været anderledes, havde jeg måske kastet håndklæ­det i ringen, for der gik næsten to år, hvor jeg næsten ikke tjente noget og havde svært ved at se, om det endte ud i noget godt.

 

Birgitte Sølvstein

LIVET SOM SELVSTÆNDIG FORHERLIGES

Ambitionen om en økonomisk robust virk­somhed er noget, der deler vandene inden for psykologfaget. Birgittes syn er imidlertid, at psykologer godt kan hjælpe mennesker og samtidig sikre sig økonomisk vækst.

- Selvom mange psykologer er selvstændige, er det svært for os at indrømme, at vi gerne vil drive en succesfuld virksomhed, eftersom faget drejer sig mere om at hjælpe mennesker end at tjene penge. For mig er det heldigvis to sider af samme sag: desto flere mennesker jeg hjælper, desto bedre går det også rent økonomisk. Det er en vigtig del for mig, da min virksomhed ikke er et hyggeprojekt, men et middel til at forsørge mig selv og min familie.

Selvom Birgitte er stolt over dét, som hun har opnået indtil nu, er hun ikke bleg for at indrømme, at livet som selvstændig ikke altid er lutter lagkage. Savnet til klienter og en arbejds-plads kan stadig fylde hos hende.

- Jeg måtte slippe mine klienter for 3 år siden på grund af tid, men det var svært for mig. Det er jo en grundlæggende del af mit fag, og jeg var på en måde bange for at miste mit håndelag. Selvom jeg er superprivilegeret og har ekstremt meget fleksibilitet i min hverdag, savner jeg tit en arbejdsplads med kolleger, frokostordning, IT-afdeling og en fast løn. Jeg synes, at der kan være en tendens til, at livet som selvstændig forherliges. Jeg er taknemmelig for det, som jeg har opnået, men jeg ved også, at det har sin pris. Det er dog en hjælp, at det er supersjovt, når det går godt.

SET I BAKSPEJLET – HVAD SKAL DER TIL?

Undervejs i Birgittes rejse som digital psykolog, har hun indset flere grundlæggende ting, som er nødvendige for at få en digital virksomhed til at lykkes. Hun peger først og fremmest på tålmodighed som en nøglefaktor, men det handler også om at finde ind til sine styrker og få dem i aktion.

- At opbygge en digital forretning skal betragtes som en opbygning af enhver form for virksomhed – det går lige så langsomt. Ønsker du at arbejde gennem en platform ligesom jeg gør, skal du også være klar over, at det er et stort arbejde, der kræver en kærlighed til formidling. Jeg bliver aldrig selv træt af at formidle, og det er én af mine styrker. Hvis du skal have lyst til at blive ved over lang tid, skal du bruge dine styrker i dit arbejde.

Det særlige ved en digital virksomhed er, at kommunikationen foregår gennem en skærm. Derfor fremhæver Birgitte yderligere, at troværdighed især er vigtig. Det kræver lidt ekstra at etablere en tillid online. Af den grund er det meget vigtigt, at du fremstiller dig selv og dine produkter som troværdige.

- Uanset om du starter en digital eller fysisk virksomhed, gælder det også om at finde løsningen på et uopfyldt behov på markedet, hvis virksomheden skal få succes.

Du skal finde en problemstilling, som folk har brug for at få løst. Selvom jeg personligt har mange interesser og ting, som jeg godt kan lide at lave, nytter det ingenting, hvis ingen andre har brug for den ydelse. I starten var jeg især tilbøjelig til at bevæge mig ud i nogle tangenter, hvor jeg mistede fokus på mit hovedmål – nemlig stressforløbet.

- I bakspejlet kan jeg nu se, at jeg brændte mig selv lidt ud, fordi jeg endte med at bruge for lang tid på andre ting. Det kan godt betale sig at holde sit fokus, for man har ikke uanede mængder af tid.

For Birgitte har det vigtigste af alt været støtte og opbakning fra ægtefællen og kollegerne.

- Når man er selvstændig med en platform som min, udstiller man sig selv og sine ting på en ret sårbar måde. Jeg har personligt ikke den største selvtillid, men med støtte fra min mand og mine veninder inden for psykologfaget, holdt jeg mig selv kørende. Opbakningen er også et vigtigt redskab til at have noget at stå imod, når nogle ting ikke lykkes eller bliver kritiseret.

Med disse vise ord, takker jeg for kaffe, og jeg glæder mig til at se, hvad Birgitte finder på i fremtiden.

Monsido statistik